Условия

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ

Конкурсът се провежда на два етапа:
– Първи етап – от всички представени от участниците записи на пиеси се определят 10 финалисти.
– Втори етап – Концерт(прослушване) на живо на десетте финалисти, в който ще се определят най-добрите три пиеси

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

1. Минимум половината от участници във формациите да използват български традиционни инструменти (кавал, гайда, тамбура, гъдулка, тъпан или др.), в комбинации по преценка на участниците. Допуска се вокал само като цвят;
2. Пиесите могат да бъдат както авторски (замислени като етнофюжън пиеси), така и писани в други жанрове, но интерпретирани в етнофюжън вариант;
3. Продължителност на изпълненията – до 7 минути
4. Няма ограничение в броя на участниците в групите.;
5. Допускат се максимум две изпълнения – оценява се всяко едно изпълнение само за себе си и съответно се класира на база изпълнение;
6. Всяка формация да представи кратко резюме на групата, както и контакт за връзка – име/ фамилия, и-мейл адрес и телефон.

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ:
1. Оригинален аранжимент/ оркестрация
2. Артистично присъствие
3. Виртуозност на изпълнението
4. Мизансцен

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПИЕСИТЕ ЗА ПЪРВИ ЕТАП

1.Участниците следва да представят своите произведения под формата на аудио-запис.
2.Пиесите, както и допълнителната информация за формациите се представя в запечатан плик по пощата на адрес : гр.Варна, ул.“Братя Бъкстон“ 12 А, Читалище „Отец Паисий“
3. Срок за представяне на пиесите – до 10.10.2020г. включително

РЕЗУЛТАТИ:
1. Резултатите от първи етап ще бъдат обявени до 01.11.2020 на сайта на конкурса, като десетте избрани финалисти ще бъдат уведомени и по имейл.
2. Датата на провеждане на втори етап на конкурса ще бъде обявена допълнително на сайта на конкурса.
3. Място на провеждане на концерта на живо ще бъде обявено допълнително.