Награден фонд

Наградният фонд на конкурса е в размер на 2000лв.

Разпределение на наградния фонд:

1-во място – 1 000 лв.

2-ро място –    700 лв.

3-то място –     300 лв.